Avinguda Londres, 4, Els Estanys

  • 779.000€
Avinguda de Londres, Castell-Platja d'Aro, Bajo Ampurdán, Gerona, Cataluña, 17248, España

Avinguda Londres, 4, Els Estanys

Avinguda de Londres, Castell-Platja d'Aro, Bajo Ampurdán, Gerona, Cataluña, 17248, España
  • 779.000€

Description

Es tracta d’un solar urbà situat a l’Avinguda de Londres nº 4, CP 17240, en el Paratge dels Estanys del municipi de Platja d’Aro, comarca del Baix Empordà, província de Girona.

El Paratge dels Estanys és l’aposta urbana de Platja d’Aro per continuar el passeig comercial de l’Avinguda de S’Agaró per l’extrem sud, fins fa pocs anys limitada pel complex lúdic del Màgic Parc.

El Parc dels Estanys és un espai natural ubicat al cor del municipi. Ocupa una superfície de 150.000m2, té un estany i diversos miradors per la observació d’aus. El parc disposa d’un camí de terra que voreja l’estany i que permet fer passejades caminant o en bicicleta.

A més, el paratge dels Estanys està al costat de dues escoles públiques d’infantil i primària: l’Escola dels Estanys i l’Escola Fanals d’Aro.

El CAP centre de Salut de Platja d’Aro i l’Estació de busos SARFA estan al costa del solar.

La platja es troba a 5 minuts a peu.

  • superfície solar (segons cadastre): 1.463,45m2
  • Superfície edificable sota rasant: 519,22m2
  • Superfície edificable sobre rasant: 1.038,75m2
  • Número màxim d’habitatges: 11 habitatges (en propietat horitzontal), 4 habitatges (en propietat vertical)

La qualificació urbanística segons el POUM de Castell-Platja d’Aro és la de Sòl Urbà, clau 7 (CASES ADOSSADES) subzona 7.1 Estanys. EL POUM, inicialment, regulada aquesta zona per usos d’habitatge unifamiliar adossat però la modificació de gener del 2019 en reconeix la possibilitat d’edificar habitatge plurifamiliar.

L’ocupació edificable està grafiada al plànol nº4.16 ZONIFICACIÓ DETALLADA SÓL URBÀ i URBANITZABLE. La zona d’ocupació sobre rasant és de 28,8m.alineats a l’Av. de Londres i 12m. de fondària. Les separacions fixades són de 3m. a l’Av de Londres, 5m. al C/ Berlín i 28m. a la part posterior. L’àmbit d’ocupació sota rasant és 28,8m. alineats a l’Av de Londres i 18m. de fondària, respectant les distàncies a carrers. L’alçada màxima edificable és PB+2 equivalent a9,6m. Tanmateix, es permet situar la cota 0,0 per sobre de la rasant per minimitzar els efectes del nivell freàtic.

La densitat màxima es fixa en un habitatge per cada 90m2 de sostre construït per a ús d’habitatge. L’enjardinament privat en PB ha de respectar una franja perimetral d’arbrat comunitari.

Documents

Butlletí informatiu, Londres 4

Comparar listados

Comparar
xcom
  • xcom