Fase 0 - Mesures seguretat Covid-19

Ja està en vigor la desescalada del confinament del coronavirus que permet la reactivació de l'activitat immobiliària, i que vol dir que a partir del dia 4 de maig es poden reobrir les oficines i l'atenció al públic. D'aquesta manera s'han d'aplicar algunes mesures per a garantir la seguretat de tots.

• Es poden obrir les oficines

La fase 0 ens permet tornar a l'activitat comercial i obrir al públic les immobiliàries, però en cap cas es poden anar a visitar els immobles; aquesta activitat estarà permesa a partir de la fase 1 i amb les mesures aptes d'higiene per a garantir la seguretat de tots els ciutadans. Algunes de les mesures de seguretat que s’han d’aplicar són:

 - Només es pot atendre al públic amb cita prèvia, per a garantir que només hi hagi un client dins el local.

 - El control d’horari no es pot fer amb l'ús d'empremta dactilar, per tant o bé s’ha de desinfectar bé o s’ha de substituir per un altre mètode.

 - El gel hidroalcohòlic s’ha de dipositar a l’entrada, a disposició de tots els clients.

 - L’atenció al client ha de ser individual i hi ha d’haver una separació mínima de dos metres, si no és possible aquesta separació, s’ha de disposar d’un metacrilat.

 - Pels majors de 65 anys o bé població de risc, s’ha d’establir un horari específic, que coincideix amb la franja horària que poden sortir a passejar, de 10 a 12 del matí o bé de 7 a 8 de la tarda.

 - És obligatori netejar i desinfectar les instal·lacions com a mínim dos cops al dia i quan hi hagi un canvi de torn.

 - Les persones que tinguin símptomes del coronavirus o bé hagin estat en contacte amb persones amb símptomes, no poden acudir a la feina.

 

in Bloc